Back

This is a repeating event

Ս. Յովհաննէս Կարապետի ծննդեան տօն

14janAll DayՍ. Յովհաննէս Կարապետի ծննդեան տօն

Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի ծնունդը մանրամասն նկարագրեր է Ս. Ղուկաս Աւետարանիչը (Ղուկ. 1:5-25): Ս. Յովհաննէսի հօրը` Զաքարիա քահանային Տիրոջ տաճարին մէջ խնկարկութեան ժամանակ կը յայտնուի Տիրոջ հրեշտակը և կ՚աւետէ անոր որդու ծննդեան մասին: Սակայն ծեր Զաքարիան թերահաւատութեամբ կ՚ընդունի բարի լուրը և կասկածամտութեան համար, որպէս պատիժ, մինչև իր որդիին ծնունդը կը դառնայ համր:

Ս. Յովհաննէս Մկրտիչը, ով պիտի մկրտէր համայն մարդկութեան Փրկչին, ճանչցեր էր և Յիսուսի աշխարհ գալուն համար ցնծացեր էր դեռևս Անոր Ծնունդէն առաջ: Աւետարանիչը կը վկայէ, որ երբ Սուրբ Աստուածամայր Մարիամը կ՚այցելէ Եղիսաբեթին` Ս. Յովհաննէս Մկրտչին մօրը, վերջինս, լեցուելով Սուրբ Հոգիով, կը բացականչէ. «Ուրտեղէ՞ն ինծի այս ուրախութիւնը, որ իմ Տիրոջ մայրը ինձ մօտ գայ, որովհետև ահաւասիկ, երբ քու ողջոյնի ձայնը հասաւ իմ ականջին, մանուկը ցնծալով խաղցաւ իմ որովայնին մէջ» (Ղուկ. 1:43-44): Եղիսաբեթին խօսքի շարունակութիւնն այս տօնի պատգամն է համայն քրիստոնեաներուն. «Եւ երանի անոր, ով կը հաւատայ, թէ Տիրոջ կողմէն իրեն ըսուածները կը կատարուին»: (Ղուկ. 1:45):

more

Time

All Day (Thursday)(GMT-05:00)