Back

Եկեղեցական Օրացոյց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ԱՊՐԻԼ 2024

07ԱՊՐԱմբողջ օրըԱւետում Ս. Աստուածածնի

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2024

08ՍԵՊԱմբողջ օրըՍ. Աստուածածինի ծնունդը Աննայէն

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2024

21ՆՈՅԱմբողջ օրըՏօն Երեքամեայ Ս. Աստուածածինի տաճարի ընծայման

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2024

09ԴԵԿԱմբողջ օրըՅղութիւն Ս. Աստուածածինի

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2025

05ՅՈՒՆԱմբողջ օրըՍուրբ Ծննդեան Ճրագալոյց

06ՅՈՒՆԱմբողջ օրըՍուրբ Ծնունդ և Աստուածայայտնութիւն

13ՅՈՒՆԱմբողջ օրըՔրիստոսի Անուանակոչութեան տօն

ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2025

14ՓԵՏԱմբողջ օրըՏեառնընդառաջ: Տօն քառասնօրեայ Քրիստոսի Գալստեան ի Տաճար