Back

ՆՈՒԻՐԱԲԵՐԵԼ ԵՒ ԱՋԱԿՑԻԼ

Հաւատացեալի մը պարտականութիւնն ու պատասխանատուութիւնն է հոգալ Եկեղեցւոյ կարիքները՝ շարունակելու անոր ֆիզիքական գոյութիւնը եւ երկրի վրայ անոր առաքելութիւնը իրականացներու համար: Ուստի, կը քաջալերենք, որ կատարէք Ձեր նուիրատուութիւնը, որուն դիմաց կը ստանաք տուրքէ զուրկ ստացական: